thiet ke web,crm,web gia re,thiet ke logo Ruou nhap khau,qua tet,bia duvell,bia chi may,my y

Đấu giá

Đấu giá là một hoạt động phát triển hàng trăm năm trên thế giới. tuy nhiên tại Việt nam, hoạt động này còn ở giai đoạn hình thành và phát triển. BTCValue cung cấp các dịch vụ đấu giá và hỗ trợ đấu giá đạt tiêu chuẩn quốc tế cho các doanh nghiệp tại Việt nam.

 

Các dịch vụ chi tiết bao gồm:

1. Tổ chức đấu giá, tư vấn và phối hợp tổ chức đấu giá

2. Xác định giá khởi điểm đấu giá

3. Đào tạo và trợ giúp đấu giá, đấu thầu