thiet ke web,crm,web gia re,thiet ke logo Ruou nhap khau,qua tet,bia duvell,bia chi may,my y

Quản lý Tài sản


     Các dịch vụ tài sản của chúng tôi giúp cho khách hàng có phương án khai thác tốt nhất cho tài sản hoặc dự án của quý khách hàng. Các dịch vụ chi tiết của chúng tôi bao gồm:

 

1- Dịch vụ quản lý tài sản

       2- Dịch vụ khai thác tài sản

       3- Đại diện mua, đại diện bán tài sản

       4- Môi giới tài sản