thiet ke web,crm,web gia re,thiet ke logo Ruou nhap khau,qua tet,bia duvell,bia chi may,my y

Định giá doanh nghiệp

BTC Value cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, phối hợp và hỗ trợ tất cả các loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp, xí nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong quá trình thẩm tra, phê duyệt.


Thẩm định giá trị doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động và quyết định của doanh nghiệp bởi:


 - Kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp là cơ sở cho các hoạt động mua lại, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, thanh lý tài sản hay thành lập các liên doanh, cổ phần hóa...

- Kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp có những giải pháp cải tiến quản lý cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.


Các kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp cũng là các cơ sở cho các tổ chức, cá nhân và công chúng đầu tư ra quyết định đầu tư vào các loại chứng khoán do doanh nghiệp phát hành trên thị trường tài chính.