thiet ke web,crm,web gia re,thiet ke logo Ruou nhap khau,qua tet,bia duvell,bia chi may,my y

Thẩm định dự án

Với đội ngũ được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm liên quan đến dự án, Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dự án như lập dự án, thẩm định và đánh giá dự án. Các dịch vụ này sẽ trợ giúp cho khách hàng trong việc đánh giá chuẩn xác về kế hoạch của khách hàng đối với các dự án cụ thể.

 


Chúng tôi hỗ trợ các dự án của quý khách hàng trong các lĩnh vực sau:


1. Dự án Bất động sản.

2. Dự án đầu tư sản xuất.

3. Dự án thành lập mới doanh nghiệp.

4. Dự án khai thác khoáng sản.