thiet ke web,crm,web gia re,thiet ke logo Ruou nhap khau,qua tet,bia duvell,bia chi may,my y

Thông tin giá cả

Thông tin, dữ liệu về giá cả là một cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp hoạch định chiến lược thị trường và chiến lược đầu tư. Chính vì vậy, trên nền tảng dữ liệu và mối quan hệ rộng khắp của mình, BTCValue và các đối tác cung cấp các thông tin và dữ liệu, đồng thời trợ giúp khách hàng trong các hoạt đông nghiên cứu và dự báo.

 

Các sản phẩm cụ thể chúng tôi cung cấp gồm:

 

1. Đánh giá khảo sát về thị trường giá cả các sản phẩm

2. Hỗ trợ đánh giá phương án định giá của doanh nghiệp đối với sản phẩm dịch vụ

3. Cung cấp dữ liệu giá quốc tế, giá trong nước

4. Cung cấp các bản tin giá thị trường

5. Nghiên cứu và dự báo xu hướng giá thị trường