Thẩm định giá trực tuyến
BTCVALUE ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀ ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ 2021 CỦA VAMC

BTCVALUE ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀ ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ 2021 CỦA VAMC

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được thành lập theo quyết định số 1459/QĐ-NHNN ngày 27/06/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. VAMC là đơn vị chịu trách nhiệm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam trong bối cảnh áp lực nợ xấu ngân hàng gia tăng. Với các nhiệm vụ chính:

a. Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
b. Thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm;
c. Cơ cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay;
d. Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, khai thác, sử dụng, cho thuê tài sản bảo đảm đã được Công ty Quản lý tài sản thu nợ;
e. Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu, bao gồm cả tài liệu, hồ sơ liên quan đến khoản nợ xấu và bảo đảm tiền vay;
f. Tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản;
g. Đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần;
h. Tổ chức bán đấu giá tài sản;
i. Bảo lãnh cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vay vốn của tổ chức tín dụng;
j. Hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của VAMC sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép. 

Để hỗ trợ hoạt động của VAMC, hằng nằm VAMC luôn chọn ra các tổ chức thẩm định giá độc lập với dày dặn kinh nghiệm, uy tín và trình độ chuyên môn cao. Và BTCVALUE vinh dự luôn nằm trong shortlist được lựa chọn của VAMC trong 4 năm qua. Và đã thực hiện hàng trăm hồ sơ, hỗ trợ VAMC trong công tác quản lý tài sản của mình.

Năm 2021, BTCVALUE tiếp tục là một trong những đơn vị tiêu biểu được lựa chọn hỗ trợ VAMC trong công tác nghiệp vụ thẩm định giá. Thông tin chi tiết được công bố tại công văn số 259/VAMC-Ban3 ngày 5/4/2021 về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá cho VAMC năm 2021. 

Chi tiết công văn xem tại đây

12/04/2021
admin
969

Tin liên quan

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE