Thẩm định giá trực tuyến

Quản lý tài sản

Quản lý tài sản
BTCVALUE và các đối tác phối hợp triển khai các dịch vụ quản lý tài sản nhằm đáp ứng các nhu cầu dịch vụ đa dạng của khách hàng trong quá trình mua sắm, sử dụng, khai thác tài sản. Các dịch vụ tài sản của chúng tôi giúp cho khách hàng có phương án khai thác tốt nhất cho tài sản hoặc dự án của quý khách hàng. Các dịch vụ chi tiết của chúng tôi bao gồm: Dịch vụ quản lý tài sản, Dịch vụ khai thác tài sản, Đại diện mua, đại diện bán tài sản, Môi giới tài sản. Một điển hình của dịch vụ quản lý tài sản được công ty chúng tôi đang triển khai và đã được khách hàng cá nhân đón nhận là dịch vụ ủy nhiệm quản lý bất động sản cho thuê. Đội ngũ BTCVALUE sẽ thay mặt khách hàng trong tất cả các công đoạn như lên danh mục bất động sản quản lý, khai thác bất động sản, quản lý bất động sản bao gồm quản lý tiền thuê định kỳ. Các công việc này được quản lý bởi chuyên viên chuyên nghiệp nhằm giúp cho khách hàng không phải bận tâm bởi các công việc sự vụ trong quá trình cho thuê bất động sản. Ở cấp độ tài sản là doanh nghiệp, BTCVALUE cùng các chuyên gia AVM Vietnam cung cấp các dịch vụ ủy nhiệm bán doanh nghiệp, dự án cho khách hàng. Dịch vụ này giúp cho chủ doanh nghiệp có thể triển khai các kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư… với sự hỗ trợ của một nhóm chuyên gia và chuyên viên, vận hành như một phòng M&A linh hoạt của doanh nghiệp

Thông tin thị trường giá cả

Thông tin thị trường giá cả
Thông tin, dữ liệu về giá cả là một cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp hoạch định chiến lược thị trường và chiến lược đầu tư. Chính vì vậy, trên nền tảng dữ liệu và mối quan hệ rộng khắp của mình, BTCVALUE và các đối tác cung cấp các thông tin và dữ liệu, đồng thời trợ giúp khách hàng trong các hoạt đông nghiên cứu và dự báo sự vấn động của thị trường với nhiều mảng và phân khúc khác nhau. Các sản phẩm cụ thể chúng tôi cung cấp gồm: Đánh giá khảo sát về thị trường giá cả các sản phẩm, Hỗ trợ đánh giá phương án định giá của doanh nghiệp đối với sản phẩm dịch vụ, Cung cấp dữ liệu giá quốc tế, giá trong nước, Cung cấp các bản tin giá thị trường, Nghiên cứu và dự báo xu hướng giá thị trường. Với các dịch vụ về đánh giá khảo sát về thị trường giá cả của sản phẩm, cung cấp các dữ liệu, thông tin về giá cả quốc tế... chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng có cái nhìn tổng quan nhất về giá của sản phẩm, thị trường mà quý khách hàng quan tâm. Tạo dựng các thông tin cơ sở bước đầu, giúp khách hàng có thể vạch ra phần nào các chiến lược về giá cho sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, các dịch vụ về nghiên cứu và dự báo xu hướng giá cả và hỗ trợ đánh giá dự án định giá của doanh nghiệp đối với sản phẩm sẽ giúp khách hàng tổng quan lại một lần nữa tính phù hợp, đúng đắn của chiến lược định giá sản phẩm.

Thẩm đinh dự án

Thẩm đinh dự án
Thẩm định dự án đầu tư là yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ nhà đầu tư nào khi tiến hành bỏ vốn đầu tư. Đây là quá trình kiểm tra, xem xét, đánh giá một cách khoa học, toàn diện những nội dung ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế, xã hội và tính khả thi của dự án; từ đó ra quyết định có đầu tư hay không. Thẩm định dự án đầu tư bao gồm thẩm định những khía cạnh chi tiết sau: Thẩm định các điều kiện pháp lý và mục tiêu của dự án, thẩm định tư cách pháp nhân của chủ đầu tư, hồ sơ trình duyệt có đủ theo quy định của pháp luật, có hợp lệ hay không, thẩm định mục tiêu của dự án để xem xét tính phù hợp của dự án đối với các chương trình kinh tế của địa phương, vùng, ngành; thẩm định về thị trường của dự án, cho phép xem xét sản phẩm của dự án sản xuất ra phục vụ cho đối tượng nào, được kinh doanh trên thị trường địa phương, trong nước hay xuất khẩu; thẩm định khía cạnh kỹ thuật của dự án, thông tin về đời sống của dự án và tính phù hợp của công nghệ đối với dự án là tiêu thức quan trong trong công đoạn này, nắm được thôn tin này sẽ tránh cho dự án không bị hao mòn vô hình quá nhanh; thẩm định khía cạnh tài chính của dự án, phân tích tài chính là khâu tối quan trọng của thẩm định dự án, đòi hỏi sự tính toán cùng khả năng tổng hợp và dự đoán chính xác những dòng tiền của dự án. Với đội ngũ được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm liên quan đến dự án, chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dự án như lập dự án, thẩm định và đánh giá dự án. Các dịch vụ này sẽ trợ giúp cho khách hàng trong việc đánh giá chuẩn xác về kế hoạch của khách hàng đối với các dự án cụ thể.

Rà soát đặc biệt

Rà soát đặc biệt
Nguyên nhân cơ bản chung dẫn đến sự thất bại của một giao dịch Mua bán - Sáp nhập đó là: sự thiếu thông tin của các bên về doanh nghiệp - đối tượng của hoạt động M&A. Khi xúc tiến một hoạt động M&A, ít nhất có ba câu hỏi mà các bên cần quan tâm, đó là: Mua bán cái gì? Giá bao nhiêu? Trình tự mua bán và thủ tục như thế nào? Để trả lời cho các câu hỏi đó, các bên, đặc biệt là bên mua, cần đầy đủ thông tin. Đó là cơ sở cho việc: "Rà soát đặc biệt”(Due Diligence). Việc rà soát đặc biệt này có nhiệm vụ nhận diện các rủi ro có thể có trong vụ M&A và từ đó tìm ra các giải pháp hạn chế rủi ro này. Quá trình "Rà soát đặc biệt”(Due Diligence) này sẽ cung cấp những số liệu chính xác nhất về hoạt động, hiệu quả của doanh nghiệp, để bên mua xác định giá trị của doanh nghiệp, nhận diện những rủi ro hiển hiện hoặc tiềm ẩn. BTCVALUE cung cấp dịch vụ rà soát đặc biệt giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư có cơ sở để thực hiện những thương vụ M&A thành công.

Tư vấn và Đào tạo

Tư vấn và Đào tạo
Là một công ty trong hệ thống liên kết của AVM Vietnam, Diễn đàn M&A Việt Nam, Trung tâm Đào tạo Đầu tư CMAC, chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo về đầu tư, mua bán sáp nhập, thẩm định giá quan hệ đầu tư, đào tạo chuyên sâu. Các khóa đào tạo cho BTCVALUECMAC phối hợp tổ chức là khóa đào tạo theo yêu cầu cho các tổ chức, doanh nghiệp. Các khóa đào tạo này phù hợp với nhu cầu cung cấp kiến thức cho phòng đầu tư, phòng dự án, các giám đốc công ty thành viên, cấp quản lý của các Tập đoàn, Tổng công ty, các Ngân hàng. Các nội dung đào tạo bao gồm: Đào tạo chuyên sâu về bất động sản: Quản lý, môi giới, định giá bất động sản, bao gồm các bất động sản đô thị đến các bất động sản cao cấp như trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, dự án phức hợp; Đào tạo chuyên sâu về tài sản đảm bảo: Đánh giá, phân loại, định giá tài sản đảm bảo bao gồm bất động sản, máy móc thiết bị, tài sản vô hình…; Đào tạo chuyên sâu về định giá tài sản: Bao gồm thẩm định giá bất động sản, máy móc thiết bị, định giá mỏ khoáng sản và các tài sản đầu tư khác; Đào tạo chuyên sâu về định giá doanh nghiệp và thương hiệu: Cung cấp kiến thức để doanh nghiệp có thể định giá sơ bộ được giá trị doanh nghiệp phục vụ công tác đầu tư, kêu gọi vốn, chuyển nhượng… Bên cạnh các khóa đào tạo do BTCVALUECMAC tổ chức, chúng tôi cũng cung cấp chuyên gia cho các khóa đào tạo nội bộ, các hội thảo chuyên đề.

Định giá và Đấu giá tranh

Định giá và Đấu giá tranh
Đấu giá là một hoạt động phát triển hàng trăm năm trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, hoạt động này còn ở giai đoạn hình thành và phát triển. Đối với các tài sản thông thường như bất động sản, tài sản thanh lý…thông qua các đối tác liên kết, BTCVALUE cung cấp các dịch vụ đấu giá và hỗ trợ đấu giá đạt tiêu chuẩn quốc tế cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Các dịch vụ chi tiết bao gồm: Tổ chức đấu giá, tư vấn và phối hợp tổ chức đấu giá, Xác định giá khởi điểm đấu giá, Đào tạo và trợ giúp đấu giá, đấu thầu. Đối với tài sản cao cấp bao gồm tranh, tác phẩm nghệ thuật bất động sản cao cấp… BTCVALUE thành lập Công ty Đấu giá NOM. Các hoạt động của NOM có mục tiêu hỗ trợ hình thành thị trường sưu tầm và đầu tư các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời quảng bá các giá trị của Việt Nam ra quốc tế.
CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE