Thẩm định giá trực tuyến
Định giá tài sản làm cơ sở hạch toán kế toán

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

Trong thực tiễn, để có cơ sở hạch toán kế toán, các doanh nghiệp cần thẩm định giá tài sản cố định tham gia góp vốn, hoặc xác định nguyên giá của một công trình xây dựng, tòa nhà… để trích khấu hao tài sản cố định.

Phương pháp thẩm định tài sản

Các loại hình thẩm định giá tài sản hạch toán kế toán bao gồm: đánh giá tài sản cố định theo nguyên giá, đánh giá theo giá trị còn lại và đánh giá lại tài sản cố định. Nguyên giá tài sản cố định, bao gồm toàn bộ chi phí liên quan đến việc xây dựng, mua sắm tài sản cố định kể cả chi phí vận chuyển lắp đặt, chạy thử trước khi dùng. Tương ứng với mỗi loại được hình thành từ những nguồn khác nhau ta có thể xác định được nguyên giá của chúng. Giá trị còn lại của tài sản cố định thể hiện giá trị tài sản cố định hiện có của doanh nghiệp. Việc đánh giá tài sản cố định theo giá trị còn lại thực chất là xác định chính xác, hợp lý số vốn còn phải tiếp tục thu hồi trong quá trình sử dụng tài sản cố định để đảm bảo vốn đầu tư cho việc mua sắm, xây dựng tài sản cố định. Giá trị còn lại của tài sản cố định được xác định dựa trên cơ sở nguyên giá và giá trị hao mòn.

định giá tài sản làm cơ sở cho hạch toán kế toán

Ngoài việc đánh giá tài sản cố định lần đầu như đã nêu trên, do tiến bộ khoa học kỹ thuật, do sự biến động về giá cả nên tài sản cố định cũng được đánh giá lại. Giá trị đánh giá lại (giá trị khôi phục của tài sản cố định) được xác định trên cơ sở nguyên giá tài sản cố định ở thời điểm hệ số trượt giá và hao mòn vô hình (nếu có)

Vì sao chọn BTCVALUE để định giá tài sản làm cơ sở cho hạch toán kế toán

Để thực hiện tốt công tác thẩm định giá tài sản phục vụ mục đích hạch toán kế toán, thẩm định viên của chúng tôi có chuyên môn sâu đồng thời được hỗ trợ từ các chuyên gia về thuế, kế toán, kiểm toán.

Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án xác định tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình phục vụ mục đích hạch toán kế toán. Các kết quả thẩm định giá này đã giúp doanh nghiệp cũng như cơ quan thuế xác định được giá trị tài sản cố định, giá trị khấu hao của doanh nghiệp.

Mọi thông tin về trao đổi chuyên môn, giải đáp thắc mắc, hợp tác, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE

Số 07, Lô N03, đường Trần Đăng Ninh kéo dài, khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 024 2246 6968

Email: info@btcvalue.vn

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE