Thẩm định giá trực tuyến
THẨM ĐỊNH GIÁ

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

Định giá thương hiệu những năm gần đây đặc biệt được quan tâm khi hoạt động M&A tại Việt Nam ngày một diễn ra sôi động, các nhà đầu tư quốc tế dần coi Việt Nam là một trong những điểm dùng an toàn của đầu tư.

Cùng tìm hiểu về một số phương pháp định giá thươn hiệu tại đây (tài liệu bằng tiếng anh)

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE