Thẩm định giá trực tuyến

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

Thẩm định viên

Đặng Xuân Minh

Đặng Xuân Minh

Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Thăng

Nguyễn Văn Thăng

Phó tổng giám đốc

Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Quốc Việt

Phó tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Phó tổng giám đốc

Trần Thị Hường

Trần Thị Hường

Giám đốc khối điều hành

Đặng Thị Bình

Đặng Thị Bình

Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng

Phạm Đức Luận

Phạm Đức Luận

Giám đốc văn phòng HCM

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giám đốc phát triển kinh doanh

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE