Thẩm định giá trực tuyến
Đối tác của chúng tôi

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

BTCVALUE đã thiết lập quan hệ đối tác với nhiều tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội, tổ chức đầu tư, tổ chức định giá, tổ chức đào tạo trong khu vực và trên thế giới.  Mối quan hệ này giúp cho nâng tầm thương hiệu BTCVALUE, kết nối công ty với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế để có thể áp dụng vào thực tiễn Việt Nam.

Với gần 10.000 hợp đồng mỗi năm và trên 6.000 khách hàng, BTCVALUE có mối quan hệ khách hàng rộng khắp trong các lĩnh vực, ngành nghề trong phạm vi cả nước và quốc tế. Khách hàng của BTCVALUE bao gồm các tổ chức tài chính và đầu tư lớn, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, Ban quản lý dự án, Bệnh viện, Trường học...

1. Khối Quốc tế

đối tác quốc tế

Và nhiều khách hàng nước ngoài khác 

2. Khối cơ quan nhà nước Bộ, ban ngành

cơ quan nhà nước

Và 55 Sở tài chính, và các Sở ban ngành trực thuộc các tỉnh, thành phố trên toàn quốc 


3. Tập đoàn và tổng công ty

tổng công ty và tâp đoàn

Và nhiều Tổng công ty, tập đoàn khác


4. Khối Ngân hàng và công ty tài chính

Ngân hàng và công ty tài chính

5. Khối công ty đại chúng và công ty niêm yết

công ty đại chúng và niêm yết

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE