Thẩm định giá trực tuyến

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Quốc Việt

Tổng giám đốc

Văn phòng Hà Nội

viet@btcvalue.vn

Tải file

Giới thiệu

Ông Việt là chuyên gia về thẩm định giá với hơn 15 năm kinh nghiệm. Ông Việt có 7 năm công tác tại công ty BTCVALUE, chuyên về mảng định giá doanh nghiệp theo phương pháp Chiết khấu dòng tiền và phương pháp Tỷ số bình quân.

Trước khi công tác tại BTCVALUE, ông Việt từng là chuyên viên tư vấn dự án tại Invest Consult Group (9/1999 – 7/2002); Chuyên viên tư vấn đầu tư tại Ameriprise Financial Services, USA (6/2006 – 10/2006); Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp tại Golden Bridge Finance Co.Ltd (4/2007 – 3/2008); Phó Tổng giám đốc công ty Avalue Việt Nam (4/2008 – 11/2011). Hiện nay, ông Việt đang giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BTCVALUE.

Ông Việt là cử nhân Kinh tế Đầu tư của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Sau đó, ông tiếp tục có bằng Thạc sĩ Toán – Sác xuất thống kê và Thạc sĩ Kinh tế Tài chính của Đai học Ohio, Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, trong quá trình hành nghề, ông cũng tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do Cục Quản lý gia, Bộ Tài chính tổ chức, tham gia đào tạo và có chứng chỉ đào tạo về định giá doanh nghiệp được giảng dạy bởi GS Aswarth Damoradan.

Năm 2016, Ông chính thức được cấp thẻ Thẩm định viên về giá số XI16.1655 bởi Bộ Tài Chính.

Kinh nghiệm

Trong quá trình công tác tại BTCVALUE, ông Việt là người trực tiếp triển khai, thực hiện nhiều dự án lớn với các khách hàng lớn như:

  • Năm 2007, ông Việt thực hiện dự án xác định giá trị doanh nghiệp của công ty cổ phần sữa Hà Nội theo phương pháp Chiết khấu dòng tiền và Tỷ số bình quân cho Công ty sữa MAEIL, phục vụ cho mục đích Đầu tư.
  • Trong năm 2014, ông Việt thực hiện nhiều dự án xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp Tỷ số bình quân cho các doanh nghiệp phục vụ cho mục đích vay vốn ngân hàng (tài sản đảm bảo) và huy động vốn đầu tư như: Công ty Cổ phần Hiệp Gia Phú, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại tổng hợp An Thịnh, Công ty TNHH Phát triển Nhà Sinh Thái, Công ty TNHH Đầu kinh doanh dịch vụ tổng hợp Thái Bình Dương, Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ thương mại Tp. HCM.
  • Năm 2015 – 2017, ông Việt chủ yếu làm các dự án xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho mục đích đầu tư, mua bán cổ phần, huy động vốn. Phương pháp sử dụng chủ yếu là phương pháp tài sản, phương pháp chiết khấu dòng tiền và tỷ số bình quân. Các dứ án ông đã tham gia xác định giá trị như: xác định vốn chủ sở hữu của trường THPT Hoàng Long, giá trị cổ phần công ty cổ phần Logistic hàng không, giá trị doanh nghiệp của công ty cổ phần Cây thuốc và Hương liệu Việt, giá trị của một đơn vị góp vốn (mệnh giá 10.000 đồng) của công ty TNHH Nhà ga Hàng hóa ALS…
  • Cuối năm 2017 – 2018, các dự án ông Việt tham gia gắn liền với hoạt động thoái vốn. Bằng các phương pháp Chiết khấu dòng cổ tức, tỷ số bình quân, Chiết khấu dòng tiền tự do, Phương pháp DCF (InterBrand) ông đã thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị một cổ phần, giá tri cổ phiếu của các doanh nghiệp như: Công ty Rainbow City, các doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (Công ty cổ phần Đầu tư hạ tang KCN Thanh Hóa, Công ty Cổ phần XNK Y tế Domesco, Công ty cổ phần giám định Vinacontrol), Đài Truyền hình Tp. HCM, Công ty Cổ phần CNK tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH MTV Mỹ Phục & thương hiệu Eva De Eva, Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay, Công ty cổ phần Softech (giá tri cổ phiếu tại thời điểm 30/6/2018)

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE