Thẩm định giá trực tuyến

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giám đốc phát triển kinh doanh

Văn phòng Hà Nội

Phuongthao.btcvalue@gmail.com

Tải file

Giới thiệu

Bà Thảo là giám đốc phát triển kinh doanh của BTCvalue. Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Thương hiệu- trường Đại học Thương mại, trong những năm vừa qua, bà Thảo đã đưa tên tuổi BTCvalue đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bà phụ trách về việc phát triển thương hiệu và phụ trách về phát triển hệ thống khách hàng trong công ty CP Thẩm định giá BTCvalue . Bà đã từng sáng lập và là chủ thương hiệu thời trang Mily design. Bà cũng có kinh nghiệm về phát triển thương hiệu và phát triển hệ thống khách hàng trong nhiều lĩnh vực....

Kinh nghiệm

Đã tham gia triển khai, thực hiện nhiều hồ sơ và hỗ trợ khách hàng trong nhiều dự án định giá như:

  • Thẩm định giá máy móc thiết bị để làm cơ sở cho cơ quan nhà nước mua sắm và thanh lý tài sản theo quy định
  • Định giá doanh nghiệp nhằm mục đích thoái vốn, cổ phần hóa, đầu tư
  • Định giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất 
  • Định giá mỏ, khoáng sản
  • Ngoài ra bà còn hợp tác với nhiều sở tài chính các tỉnh, hợp tác với Sở tài nguyên trong việc xác định khung giá đất 5 năm của các tỉnh, xác định hệ số giá đất của các tỉnh…
  • Đối tác : Các bộ ngành: Bộ tài chính, Bộ tài nguyên và môi trường, Bộ y tế..., các sở: Sở tài chính, Sở tài nguyên, Sở y tế và Sở giáo dục ở các tỉnh... Các ngân hàng như BIDV; Agribank...  và các doanh nghiệp lớn, nhỏ trên cả nước....

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE