Thẩm định giá trực tuyến

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo

Giám đốc phát triển kinh doanh

Văn phòng Hà Nội

Phuongthao.btcvalue@gmail.com

Tải file

Giới thiệu

Bà Thảo là giám đốc phát triển kinh doanh của BTCvalue. Trong những năm vừa qua, bà Thảo đã đưa tên tuổi BTCvalue đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bà phụ trách về việc phát triển thương hiệu, phụ trách về khách hàng trong công ty CP Thẩm định giá BTCvalue

Ngoài ra, Bà Thảo là sáng lập và là chủ thương hiệu thời trang Mily design. Bà cũng có kinh nghiệm về phát triển thương hiệu và quan hệ khách hàng trong nhiều lĩnh vực….

Bà Thảo tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Thương hiệu- trường Đại học Thương mại. Bà đã từng có thời gian viết thơ, viết bài cho các báo, tham gia những chương trình thi lớn của trường Đại học Thương mại như Miss Thương Mại…

Kinh nghiệm

Đã tham gia triển khai, thực hiện nhiều hồ sơ và hỗ trợ khách hàng trong nhiều dự án định giá như:

  • Định giá doanh nghiệp nhằm mục đích thoái vốn, cổ phần hóa, đầu tư
  • Định giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất nhằm mục đích bán đấu giá định giá những thiết bị máy móc phục vụ việc mua sắm của nhà nước theo quy định
  • Ngoài ra bà còn hợp tác với nhiều sở tài chính các tỉnh, hợp tác với Sở tài nguyên trong việc xác định khung giá đất 5 năm của các tỉnh, xác định hệ số giá đất của các tỉnh….vv.vv 

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE