Thẩm định giá trực tuyến

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Phó tổng giám đốc

Văn phòng Hồ Chí Minh

hong@btcvalue.vn

Tải file

Giới thiệu

Bà Hồng là phó tổng giám đốc của BTCVALUE. Hiện Bà phụ trách phát triển thị trường phía Nam và điều hành văn phòng BTCVALUE tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Hồng tốt nghiệp ĐH Kinh Tế chuyên ngành Kinh tế - Luật TP Hồ Chí Minh năm 2008 và Đại Học Mở TP.HCM chuyên ngành Quản Trị kinh doanh năm 2012. Với hơn 10 năm quản lý các tại các công ty trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực: Xây dựng; Năng lượng, Thẩm định giá.

Về chuyên môn, trong thời gian công tác tại Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE, bà Hồng tham gia lớp đào tạo về thẩm định giá tài sản nâng cao do công ty Cổ phần thẩm định giá BTCvalue tổ chức.

Kinh nghiệm

  • Đã tham gia nhiều dự án định giá tài sản như bất động sản, định giá doanh nghiệp, thương hiệu cho mục đích đầu tư…
  • Định giá mua sắm công cho các sở ban ngành
  • Định giá tài sản bất động sản, doanh nghiệp cho các ngân hàng BIDV, Agribank. MBbank...
  • Định giá các bất động sản đầu tư có quy mô lớn tại Việt nam: Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, KDL Trường Huy, KDL Huy Hùng…

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE