Thẩm định giá trực tuyến

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

Phạm Đức Luận

Phạm Đức Luận

Giám đốc văn phòng HCM

Văn phòng HCM

luan.pham@btcvalue.vn

Tải file

Giới thiệu

Ông Luận hiện đang là giám đốc văn phòng Hồ Chí Minh của BTCVALUE. Trước khi gắn bó với BTCVALUE, ông Luận đã từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như phó ban tài chính, phó tổng giám đốc tại nhiều doanh nghiệp...

Về chuyên môn, ông là cử nhân Luật kinh tế của Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tham gia kháo đào tạo về Tài Chính Công (hệ sau đại học) thuộc chương trình giảng dạy Kinh tế Fullbright - chương trình học bổng do Harvard Kennydy School và Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh liên kết tổ chức.

Ngoài ra, ông cũng tham gia các khóa đào tạo khác nhằm nâng cao nghiệp vụ và chuyên môn của mình, như các khóa đào tạo về chứng khoán (1. Cơ bản về chứng khoán và Thị trường chứng khoán, 2. Luật áp dụng trong lĩnh vực chứng khoán, 3. Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán, 4. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, 5. Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán, tất cả do Trung tâm đào tạo của Uỷ ban Chứng khoán cấp chứng chỉ, và 6. Chứng chỉ Thị trường chứng khoán do Viện Quản trị doanh nghiệp TPHCM cấp năm 2000), Kinh tế phát triển hay IIJ Summer Academy do InWent tổ chứ tại Đức.

Kinh nghiệm

  • Tập đoàn Mai Linh: Phó Ban tài chính
  • Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC): Chủ tịch HĐQT, trước đó là Phó Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
  • Công ty CP DV & TM Lương thực Sài Gòn (FFC): Phó Tổng Giám đốc
  • Công ty CP Chứng khoán Thành Công (TCSC): Trợ lý Tổng Giám đốc

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE