Thẩm định giá trực tuyến

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

Phạm Đức Luận

Phạm Đức Luận

Giám đốc văn phòng HCM

Văn phòng HCM

luan.pham@btcvalue.vn

Tải file

Giới thiệu

Chuyên môn:

Sau đại học

- Chuyên ngành: Tài chính công

- Thời gian đào tạo: 8/2006-6//2007

- Tổ chức đào tạo: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright – chương trình học bổng do Harvard Kennedy School và Đại học Kinh tế TPHCM liên kết tổ chức.

Cử nhân tiếng Anh

- Thời gian đào tạo: 1994-1999

- Tổ chức đào tạo: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Cử nhân Luật kinh tế

- Thời gian đào tạo: 2012-2014

- Tổ chức đào tạo: Đại học Kinh tế TPHCM.

Các bằng cấp và các khoá đào tạo tham gia khác:

- Các chứng chỉ về chứng khoán: 1) Cơ bản về chứng khoán và Thị trường chứng khoán, 2) Luật áp dụng trong lĩnh vực chứng khoán, 3) Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán, 4) Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, 5) Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán, tất cả do Trung tâm đào tạo của Uỷ ban Chứng khoán cấp chứng chỉ, và 6) Chứng chỉ Thị trường chứng khoán do Viện Quản trị doanh nghiệp TPHCM cấp năm 2000.

- Kinh tế phát triển (1/2005-10/2005): ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức.

- IIJ Summer Academy (7/2003-8/2003): InWent tổ chức tại Đức.

Kinh nghiệm

-         Tập đoàn Mai Linh: Phó Ban tài chính

-         Công ty CP Chứng khoán Đại Việt (DVSC): Chủ tịch HĐQT, trước đó là Phó Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

-         Công ty CP DV & TM Lương thực Sài Gòn (FFC): Phó Tổng Giám đốc

-         Công ty CP Chứng khoán Thành Công (TCSC): Trợ lý Tổng Giám đốc

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE