Thẩm định giá trực tuyến

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE Chi nhánh Đà Nẵng tuyển dụng nhiều vị trí: phó giám đốc, trưởng phòng nghiệp vụ...
Xem chi tiết
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG

Văn hóa BTCVALUE

Với những giá trị được đúc kết trong ba chữ BTC = Be The Companion = Cùng đồng hành, văn hóa doanh nghiệp của BTCVALUE bao gồm những yếu tố cốt lõi như: tinh thần đồng hành, tinh thần khởi nghiệp, quản trị nhân văn, tôn trọng tài năng và sự đa dạng. Chúng tôi thấu hiểu tinh thần đồng hành này ở những thời điểm công ty rơi vào khó khăn nhất, đặc biệt là những ngày mới thành lập. Khi những người đồng hành của chúng tôi gặp những biến cố trong cuộc sống, khiến công việc phải tạm ngưng. Khi những người đồng hành ấy được đề nghị những lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, sau tất cả những biến có, với tinh thần đồng hành, các thành viên ban đầu đã ở lại, cùng đồng hành để xây dựng một phát triển như ngày hôm nay và chúng tôi cũng đã có thêm rất nhiều người đồng hành khác gia nhập công ty. Và từ khi thành lập đến nay, chúng tôi vẫn không ngừng phát triển văn hóa nội bộ công ty, làm cho BTCVALUE không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nhà, là người đồng hành và là noi chắp cánh cho thành công của mọi thành viên trong công ty.
Xem chi tiết
Văn hóa BTCVALUE

Tuyển cộng tác viên kinh doanh
CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE