Thẩm định giá trực tuyến
THÔNG BÁO PHÍ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH 2019
Xu hướng M&A 2020: Năm của tái cấu trúc
BTCValue phối hợp tổ chức chuỗi chương trình đào tạo chuyên sâu dành riêng cho doanh nghiệp
Thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp chi phí
Bộ Tài Chính thông qua danh sách hành nghề năm 2020 cho BTCVALUE
SCIC dự kiến thoái vốn tại 85 doanh nghiệp trong năm 2020
Viettel có giá trị thương hiệu đạt 5,8 tỷ USD: Đứng đầu thương hiệu viễn thông Đông Nam Á
Định giá doanh nghiệp theo phương pháp tài sản thuần
Thẩm định giá tài sản đảm bảo
Thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp thu nhập
Thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp so sánh
Hoạt động định giá bất động sản ở Thái Lan

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE