Thẩm định giá trực tuyến
Định giá khách sạn tại Việt Nam: Người mua trả giá cao cho vị trí và tiềm năng
Định giá mỏ khoáng sản tại Việt Nam
Áp dụng công cụ dựng sổ trong định giá thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
Bảo vệ và định giá thương hiệu của Doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa
Học được gì từ thương vụ mua lại Big C, cạnh tranh trở thành đối tác Massan và đấu thầu thoái vốn
BTCVALUE có thêm 03 thẩm định viên được cấp thẻ hành nghề của Bộ Tài chính
BTCVALUE trở thành đối tác chính thức của BIDV
Khởi động Diễn đàn M&A Việt Nam 2019
Hợp đồng và hồ sơ thẩm định giá cần những gì?
HSC đánh giá cao nhóm ngân hàng nhờ triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hợp lý
Nút thắt thoái vốn: Vẫn khó xác định giá trị tài sản các yếu tố vô hình
Kẽ hở thẩm định giá trong thương vụ Mobifone mua lại AVG

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

BTCVALUE - CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ CHUYÊN NGHIỆP TẠI VIỆT NAM