Thẩm định giá trực tuyến
THẨM ĐỊNH GIÁ

HIỂU GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA BẠN

Your asset, we know the value

Đo lường và quản trị giá trị doanh nghiệp hiện nay là  một trong những hoạt động không thể thiếu của các công ty, doanh nghiệp. Không chỉ để hiểu, để định vị giá trị doanh nghiệp, mà còn giúp doanh nghiệp đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp, thu hút đầu tư... Được chắp bút bởi Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels cuốn sách Valuation: Measure and Management the Value of Cmpanies từng là cuốn sách bán chạy nhất trong các cuốn sách liên quan đến định giá.

Gồm 6 phần trọn vẹn trong cuốn sách đi từ những kiến thức cơ bản, nền tảng của giá trị doanh nghiệp, đến các chương phân tích sâu hơn về từng mảng giá trị của doanh nghiệp (công nghệ, chứng khoán...) sau đó là đào sâu các vấn đến liên quan đến đo lường và quản trị giá trị của doanh nghiệp... Tất cả những kiến thức đó chắc chắn sẽ vô cùng hữu ích cho các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp Việt hiện nay có được cái nhìn đúng, hiểu để từ đó có những chiến lược làm đúng với giá trị doanh nghiệp của mình.

Đọc đầy đủ cuốn sách tại đây

Để biết thêm chi tiết

Download Hồ sơ năng lực tại đây

CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE