Thẩm định giá trực tuyến

Thẩm định Bất động sản

Thẩm định Bất động sản
Dịch vụ thẩm định giá bất động sản đáp ứng các mục đích thức tế khác nhau như mua bán chuyển nhượng; cầm cố thanh lý; tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính; đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa; đền bù giải tỏa; chứng minh tài sản để di du học và vay vốn ngân hàng... Trong thời điểm hiện nay, cùng với định giá máy móc trang thiết bị, định giá bất động sản là được xem là một trong những hoạt động định giá phổ biến nhất. Mỗi năm, BTCVALUE tiếp nhận hơn 6,000 hồ sơ thẩm định liên quan đến các dự án bất động sản. Chúng tôi đã và luôn hỗ trợ khách hàng nhìn nhận chính xác giá trị tài sản và đưa ra những quyết định tốt nhất cho công việc của mình. Dịch vụ thẩm định giá bất động sản đáp ứng các mục đích thức tế khác nhau như mua bán chuyển nhượng; cầm cố thanh lý; tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính; đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa; đền bù giải tỏa; chứng minh tài sản để di du học và vay vốn ngân hàng... Trong thời điểm hiện nay, cùng với định giá máy móc trang thiết bị, định giá bất động sản là được xem là một trong những hoạt động định giá phổ biến nhất. Mỗi năm, BTCVALUE tiếp nhận hơn 6,000 hồ sơ thẩm định liên quan đến các dự án bất động sản. Chúng tôi đã và luôn hỗ trợ khách hàng nhìn nhận chính xác giá trị tài sản và đưa ra những quyết định tốt nhất cho công việc của mình. Dịch vụ thẩm định giá bất động sản đáp ứng các mục đích thức tế khác nhau như mua bán chuyển nhượng; cầm cố thanh lý; tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính; đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa; đền bù giải tỏa; chứng minh tài sản để di du học và vay vốn ngân hàng... Trong thời điểm hiện nay, cùng với định giá máy móc trang thiết bị, định giá bất động sản là được xem là một trong những hoạt động định giá phổ biến nhất. Mỗi năm, BTCVALUE tiếp nhận hơn 6,000 hồ sơ thẩm định liên quan đến các dự án bất động sản. Chúng tôi đã và luôn hỗ trợ khách hàng nhìn nhận chính xác giá trị tài sản và đưa ra những quyết định tốt nhất cho công việc của mình. Dịch vụ thẩm định giá bất động sản đáp ứng các mục đích thức tế khác nhau như mua bán chuyển nhượng; cầm cố thanh lý; tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính; đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa; đền bù giải tỏa; chứng minh tài sản để di du học và vay vốn ngân hàng... Trong thời điểm hiện nay, cùng với định giá máy móc trang thiết bị, định giá bất động sản là được xem là một trong những hoạt động định giá phổ biến nhất. Mỗi năm, BTCVALUE tiếp nhận hơn 6,000 hồ sơ thẩm định liên quan đến các dự án bất động sản. Chúng tôi đã và luôn hỗ trợ khách hàng nhìn nhận chính xác giá trị tài sản và đưa ra những quyết định tốt nhất cho công việc của mình. Dịch vụ thẩm định giá bất động sản đáp ứng các mục đích thức tế khác nhau như mua bán chuyển nhượng; cầm cố thanh lý; tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính; đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa; đền bù giải tỏa; chứng minh tài sản để di du học và vay vốn ngân hàng... Trong thời điểm hiện nay, cùng với định giá máy móc trang thiết bị, định giá bất động sản là được xem là một trong những hoạt động định giá phổ biến nhất. Mỗi năm, BTCVALUE tiếp nhận hơn 6,000 hồ sơ thẩm định liên quan đến các dự án bất động sản. Chúng tôi đã và luôn hỗ trợ khách hàng nhìn nhận chính xác giá trị tài sản và đưa ra những quyết định tốt nhất cho công việc của mình.Dịch vụ thẩm định giá bất động sản đáp ứng các mục đích thức tế khác nhau như mua bán chuyển nhượng; cầm cố thanh lý; tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính; đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa; đền bù giải tỏa; chứng minh tài sản để di du học và vay vốn ngân hàng... Trong thời điểm hiện nay, cùng với định giá máy móc trang thiết bị, định giá bất động sản là được xem là một trong những hoạt động định giá phổ biến nhất. Mỗi năm, BTCVALUE tiếp nhận hơn 6,000 hồ sơ thẩm định liên quan đến các dự án bất động sản. Chúng tôi đã và luôn hỗ trợ khách hàng nhìn nhận chính xác giá trị tài sản và đưa ra những quyết định tốt nhất cho công việc của mình.Dịch vụ thẩm định giá bất động sản đáp ứng các mục đích thức tế khác nhau như mua bán chuyển nhượng; cầm cố thanh lý; tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính; đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa; đền bù giải tỏa; chứng minh tài sản để di du học và vay vốn ngân hàng... Trong thời điểm hiện nay, cùng với định giá máy móc trang thiết bị, định giá bất động sản là được xem là một trong những hoạt động định giá phổ biến nhất. Mỗi năm, BTCVALUE tiếp nhận hơn 6,000 hồ sơ thẩm định liên quan đến các dự án bất động sản. Chúng tôi đã và luôn hỗ trợ khách hàng nhìn nhận chính xác giá trị tài sản và đưa ra những quyết định tốt nhất cho công việc của mình.

Thẩm định giá máy móc thiết bị

Thẩm định giá máy móc thiết bị
Tại Việt Nam, máy móc thiết bị, hàng hóa dịch vụ là đối tượng tài sản phổ biến trong định giá. Nhu cầu thẩm định giá máy móc thiết bị và hàng hóa dịch vụ đến từ các mục đích khác nhau như đấu thầu mua sắm của cơ quan nha nước, xác định tài sản đảm bảo của ngân hàng, xác định giá trị tài sản thanh lý.. Danh mục chủng loại máy móc thiết bị cũng rất đa dạng, từ máy móc thiết bị được lắp đặt trong các dây chuyền sản xuất, nhà máy lớn; đến các trang thiết bị thí nghiệm, các máy móc chuyên dụng trong ngành Y; các thiết bị tin học, phần mềm công nghệ... đến các hàng hóa dịch vụ máy móc thông thường trong đời sống dân dụng. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, máy móc thiết bị cũng thay đổi nhanh chóng về kiểu mẫu, hình dáng, tiêu chuẩn kỹ thật, chất liệu, chức năng... Không chỉ vậy, bản thân máy móc còn có sự đa dạng nguồn gốc xuất sứ của sản phẩm, phân khúc giá của từng chủng loại sản phẩm. Bởi vậy, để thực hiện thẩm định giá chính xác, người thẩm định viên đòi hỏi có kiến thức, am hiểu về thị trường, nhanh nhạy nắm bắt những biến động của thị trường máy móc thiết bị trong bối cảnh công nghệ đang có những bước phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Đó là những nền tảng cơ bản giúp một thẩm định viên bước đầu thẩm định đúng giá trị của tài sản.

Định giá thương hiệu

Định giá thương hiệu
Công tác định giá thương hiệu là một trong những công cụ quản lý thương hiệu hiệu quả nhất, góp phần không nhỏ trong việc tạo vị thế cho thương hiệu trên thị trường. Việc phát triển công tác định giá không chỉ giúp doanh nghiệp xác định được chính xác giá trị thương hiệu, mà còn góp phần định hướng các hoạt đông bảo vệ tài sản thương hiệu và phát triển thương hiệu trong thời gian dài.BTCVALUE cung cấp các dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, phối hợp và hỗ trợ tất cả các loại hình doanh nghiệp, xí nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần. công ty trách nhiệm hữu hạn. các dự án khởi nghiệp... Định giá doanh nghiệp là hoạt động định giá giá trị hữu hình và giá trị vô hình của doanh nghiệp. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong các quyết định mang tính chiến lược, kế hoạch phát triển lâu dài của doanh nghiệp bởi: Kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp là cơ sở cho các hoạt động mua lại, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, thanh lý tài sản hay thành lập các liên doanh, cổ phần hóa; Kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp cũng nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ, hiểu chính xác giá trị của mình và có các giải pháp cải tiến quản lý cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển các hướng đi dài hạn, mang tính chiến lược cho doanh nghiệp trong các giai đoạn, và đây cũng là cơ sở cho các tổ chức, cá nhân và công chúng đầu tư đưa ra quyết định đầu tư vào các loại chứng khoán do doanh nghiệp phát hành trên thị trường tài chính.

Thẩm định giá mỏ khoáng sản

Thẩm định giá mỏ khoáng sản
Định giá mỏ khoáng sản hoăc định giá một doanh nghiệp khoáng sản là một trong những nghiệp vụ đặc thù và phức tạp bậc nhất trong định giá. Phức tạp bởi giá trị mỏ khoáng sản phụ thuộc rất nhiêu vào trữ lượng và tài nguyên của mỏ, các thông tin này cần được các nha địa chất xác định trên cơ sở các hoạt động thăm dò. Trên thế giới các phương pháp đánh giá mỏ khoáng sản được áp dụng theo tiêu chuẩn định giá của Úc hoặc Canada, bởi đây là các quốc gia có nền khai khoáng phát triển. Các phương pháp định giá này được áp dụng tùy thuộc vào các giai đoạn hình thành và phát triển mỏ, từ giai đôạn khả thi, nghiên cứu khả thi, giai đoạn thăm dò đến giai đoạn khai thác. Tại Việt Nam, để định giá chính xác giá trị của các mỏ khoáng sản, BTCVALUE kết hợp các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế và các tiêu chuẩn định giá Việt Nam môt cách hợp lý để định giá các mỏ khoáng sản. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực định giá địa chất khoáng sản tại Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi đa thực hiện nhiều thương vụ định giá mỏ khoáng sản rắn (Vàng, Đồng, Chì, Kẽm, Đất hiếm...) tại Việt Nam, Lào, Malaysia. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đánh giá hiệu quả các dự án mỏ và tính toán kinh tết cho các dự án mỏ. Dịch vụ này giúp cho các nhà đầu tư mỏ có quyết định đầu và khai thác tối ưu nhất.

Định giá đầu tư và M&A

Định giá đầu tư và M&A
Năm 2018 đánh dấu 10 năm chặng đường M&A tại Việt Nam. Theo thống kê, có trên 4.000 thương vụ, với tổng giá trị M&A đạt 48,8 tỷ USD được thực hiện trong giai đoạn 2009 - 2018. Quy mô thị trường năm 2017 tăng 10 lần so với năm 2009. M&A đang ngày một phát triển, trở thành xu hướng vận động phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành khu vực đầu tư an toàn và đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ... làn sóng M&A dự báo sẽ có nhiều bước chuyển mình trong thời gian tới. Bởi vậy, đây được coi là một trong những thời điểm vàng của các doanh nghiệp Việt, làm cho mình trở nên hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Và định giá doanh nghiệp, thương hiệu cho mục đích đầu tư và M&A là một trong những hoạt động không thể không làm để tạo tiền đê cho các thương vụ đầu tư thành công sau này. Được sáng lập bởi các chuyên gia Viêt Nam và quốc tế trong lĩnh vực đầu tư, vì vậy BTCVALUE được định vị là công ty định giá chuyên sâu cho các hoạt động đầu tư và M&A. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã hỗ trợ cho nhiều bên mua và bên bán là các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế kết nỗi với nhau và tạo dựng những thương vụ tỷ đô thành công.

Định giá làm cơ sở cho đấu thầu mua sắm

Định giá làm cơ sở cho đấu thầu mua sắm
Theo báo cáo về mua sắn công, Việt Nam chi trung bình 20 - 30% ngân sách hàng năm vào mua sắm công, con số này thực tế có thể tăng lên tới 50% nếu bao gồm chi tiêu cho thi công. Nhiều tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ đã cam kết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện mua sắm công bền vững. Mua sắm công bền vững tuân thủ những yếu tố của mua sắm công tốt mà Việt Nam đang nỗ lực kiến tạo - minh bạch, công bằng, không phân biệt đối xử, có trách nhiệm, sử dụng hiệu quả ngân sách. Quy định mua sắm nói chung bao gồm các giai đoạn lập nhu cầu mua sắm, lên dự toán, xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu thầu mua sắm, thực hiện đấu thầu mua sắm và ký hợp đồng mua bán với nhà thầu được lựa chọn. Như vậy, thẩm định giá dự toán là một khâu quan trọng trong quy trinh mua sắm công, đồng thời góp phần cho việc mua sắm được công băng và minh bạch. Chúng tôi có quan hệ đối tác với hàng nghìn cơ quan, đơn vị thực hiện mua sắm hàng hóa, trang thiết bị từ các nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác. Vởi trên 6000 hồ sơ thực hiện mỗi năm, chúng tôi có kinh nghiệm xử lý nhanh, chính xác, đúng các yêu cầu chặt chẽ của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có kết nối với hàng nghìn nhà cung cấp trang thiết bị, hàng hóa dịch vụ trong nước và quốc tế. Đây chính là cơ sở, nguồn thông tin dồi dào giúp BTCVALUE luôn có thể định giá các hạng mục tài sản mua sắm công một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Dịch vụ thẩm định giá cho ngân hàng

Dịch vụ thẩm định giá cho ngân hàng
Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, trên 87% các khoản vay được thế chấp bởi các tài sản là bất động sản và máy móc thiết bị. Đây là một con số hợp lý khi tài sản đảm bảo là bất động sản được coi là tài sản có giá trị và đảm bảo khả năng tránh rủi ro, bảo toàn vốn cho các ngân hàng hiện nay. Hầu hết các ngân hàng đều có những quy định riêng về cách xác định giá trị tài sản đảm bảo và qui trình định giá tài sản thế chấp để làm căn cứ cho vay. Nhiều ngân hàng đã thành lập bộ phận định giá độc lập, các công ty AMC nhằm tạo ra tính khách quan, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như thông lệ quốc tế, các ngân hàng cần có sự cộng tác của các công ty Thẩm định giá độc lập nhằm có được đánh giá khách quan, đảm bảo hạn chế rủi ro cho ngân hàng. Các ngân hàng cũng phát sinh nhu cầu định giá tài sản đảm bảo khi tiến hành xử lý các khoản nợ. Trong trường hợp này, kết quả thẩm định giá giúp cho ngân hàng cũng như bên vay xác định được chính xác giá trị còn lại của tài sản đảm bảo, qua đó thu hồi được các khoản vay của ngân hàng, cũng như đảm bảo lợi ích khách hàng.BTCVLAUE là công ty nằm trong danh sách lựa chọn của VAMC (Công ty mua bán nợ), BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam), Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam), SaigonBank (Ngân hàng TMCP Sài Gòn)...

Định giá tài sản cho mục đích định cư và du học

Định giá tài sản cho mục đích định cư và du học
Những năm gần đây, các khái niệm "đầu tư định cư" hay còn gọi là "định cư theo diện doanh nhân" bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Xu hướng này cho phép các nhà đầu tư Việt Nam chuyển vốn trực tiếp vào một quốc gia khác để thiết lập các cơ sở kinh tế, đồng thời xin hưởng các quy chế thường trú hoặc định cư lâu dài. Song song với đó là nhu cầu du học của học sinh, sinh viên ngày một tăng. Để thực hiện các hoạt động này, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ du học, định cư ngoài các hồ sơ liên quan đến nhân thân, việc làm, học tập... thì hồ sơ chứng minh tài chính là một trong những mấu chốt quan trọng nhất để lãnh sự cấp visa cho du học sinh hay người muốn định cư. Không chỉ vậy, yếu tố chứng minh tài chính còn là yếu tố tiên quyết quyết định việc xuất ngoại của bạn có được thông qua hay không. Theo các quy định hiện nay, hồ sơ chứng minh tài chính thường bao gồm: Xác nhân số dư ngân hàng, Hồ sơ chứng minh thu nhập của bản thân bạn, hoặc người bảo lãnh tài chính, Giấy tờ sở hữu động sản/ bất động sản và các tài sản, nguồn thu khác (nếu có). Để hồ sơ chứng minh tài sản của bạn có tính thuyết phục, việc thực hiện thẩm định giá là yêu cầu tất yếu. Và chứng thư thẩm định giá của BTCVALUE là một tài liệu quan trọng hỗ trợ cho khách hàng trong việc chứng minh tài chính, phục vụ mục đích du học hoặc định cư của bạn. Đối với các hồ sơ thẩm định giá để chứng minh tài sản phục vụ cho mục đích du học hay định cư, chứng thư của BTCVALUE sẽ được thực hiện và phát hành bằng tiếng Anh. Với những chuyên viên thẩm định giá có chứng chỉ quốc tế và khả năng thực hiện báo cáo thẩm định giá bằng tiếng Anh, chứng thư của chúng tôi đảm bảo chính xác nhất về ngôn ngữ chuyên môn cũng như phù hợp với quy chuẩn quốc tế.

Định giá tài sản làm cơ sở hạch toán kế toán

Định giá tài sản làm cơ sở hạch toán kế toán
Các loại hình thẩm định giá tài sản hạch toán kế toán bao gồm: đánh giá tài sản cố định theo nguyên giá, đánh giá theo giá trị còn lại và đánh giá lại tài sản cố định. Nguyên giá tài sản cố định, bao gồm toàn bộ chi phí liên quan đến việc xây dựng, mua sắm tài sản cố định kể cả chi phí vận chuyển lắp đặt, chạy thử trước khi dùng. Tương ứng với mỗi loại được hình thành từ những nguồn khác nhau ta có thể xác định được nguyên giá của chúng. Giá trị còn lại của tài sản cố định thể hiện giá trị tài sản cố định hiện có của doanh nghiệp. Việc đánh giá tài sản cố định theo giá trị còn lại thực chất là xác định chính xác, hợp lý số vốn còn phải tiếp tục thu hồi trong quá trình sử dụng tài sản cố định để đảm bảo vốn đầu tư cho việc mua sắm, xây dựng tài sản cố định. Giá trị còn lại của tài sản cố định được xác định dựa trên cơ sở nguyên giá và giá trị hao mòn. Ngoài việc đánh giá của tài sản cố định lần đầu như đã nêu trên, do tiến bộ khoa học kỹ thuật, do sự biến động về giá cả nên tài sản cố định cũng được đánh giá lại. Giá trị đánh giá lại (giá trị khôi phục của tài sản cố định) được xác định trên cơ sở nguyên giá tài sản cố định ở thời điểm hệ số trượt giá và hao mòn vô hình (nếu có). Để thực hiện tốt công tác thẩm định giá tài sản phục vụ mục đích hạch toán kế toán, thẩm định viên của chúng tôi có chuyên môn sâu đồng thời được hỗ trợ từ các chuyên gia về thuế, kế toán, kiểm toán. Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án xác định tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình phục vụ mục đích hạch toán kế toán. Các kết quả thẩm định giá này đã giúp doanh nghiệp cũng như cơ quan thuế xác định được giá trị tài sản cố định, giá trị khấu hao của doanh nghiệp.
CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ BTCVALUE